วิถีไทย : ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทย
Thai Language
 วิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
English Language
ธรรมเนียมไทย ตำนานไทย ไทยศิลป์ ลานไทย ไทยทำ ตำรับไทย ไทยสถาน ไทยญาติ ไทยวิทยา ไทยสาส์น
วิถีไทยที่จะกล่าวถึง มีดังนี้
1. ขนบธรรมเนียมประเพณี
2. การละเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงละคร ระบำ การเล่นของเด็ก
3. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ
4. นิทาน ตำนาน ประวัติ เพลง ภาษิต ปริศนาคำทาย ความเชื่อ โชคลาง ภาษา วรรณกรรม
    มะหุดแสนเปากับท้าวแสนปม
5. งาน อาชีพ เครื่องมือทำมาหากิน
6. การท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
7. อาหารและเครื่องนุ่งห่ม
แปลเอกสาร โฆษณากับเรา จิตรธานี
วิถีไทยปัจจุบัน
ปุ่มต่อไปนี้บอกความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน ท่านสนใจกดค้นหาความรู้หรือความเคลื่อนไหวได้

เว็บน่าเยี่ยมชม
109 วัด
ธรรมะไทย
วัดโพธิ์
หมู่บ้านพรัม
ไกลบ้าน
บ้านดินไทย
เว็บครูภาษาไทย
thaiwisdom
วังสวนผักกาด
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
siamexplorer
พิพิธภัณฑ์ผ้า
กระทรวงวัฒนธรรม
หิมพานต์
วิชาการ

ภาพไทย ปุ่มภาพไทย แสดงภาพเขียนชีวิตไทย
ไทยวิทยา ปุ่มไทยวิทยา คือ ห้องสมุด
ไทยสาสน์ ปุ่มไทยสาส์น คือ ถาม-ตอบและฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยญาติ ปุ่มไทยญาติ คือ สมุดเยี่ยม
เจตนารมณ์
     เว็บไซด์วิถีไทยมุ่งเพื่อการศึกษาให้คนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทย ความรู้ที่เสนอจะมีหลักฐาน แหล่งค้นคว้า และข้อมูลอ้างอิงเสมอ สามารถสืบค้นหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ การอ้างอิงจัดทำอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าทำรายงาน เพื่อให้เกียรติ และประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานที่นำมาอ้างอิง ณ.ที่นี้ด้วย
     ผู้รู้ท่านใดเห็นว่าความรู้เรื่องไทยของท่านมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ กรุณาส่งข้อมูลต่างๆเข้ามา เรายินดีรับและเสนอต่อประชาคมโลก เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
ขอขอบคุณ
Copyright (c) 1999-2009 Khanob Thai Co.,Ltd. All rights Reserved.
คุยกับเรา