ห้องภาพวิถีไทย  จัดเอาไว้เพื่อแสดงผลงานของศิลปินที่มีวิญญาณความเป็นไทย ภาพที่แสดงไว้ ณ ห้องนี้จะเป็นภาพของชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี และภูมิปัญญาไทย      ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมภาพอันเป็นฝีมือของศิลปินที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เชิญคลิ๊กที่ชื่อช่างเขียนภาพข้างล่าง เพื่อชมผลงานได้เลยค่ะ
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ภาพที่ได้รับรางวัลของปิยรัตน์

ภาพเขียน "บ้านริมคลอง" ของอุทัย ขุนจิต (ปิยรัตน์)ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ปิยรัตน์
คิด
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
ภาพเขียน "ริมเขื่อน" ของคุณคิด นวลนุช