ชีวประวัติ

อุทัย ขุนจิต (ปิยรัตน์)

เกิด 19 เมษายน 2484

การศึกษา ศิลปะด้านจิตรกรรม จากโรงเรียนเพาะช่าง (Poh Chang Arts and Crafts School)

ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นครูสอนศิลปะอยู่ 11 ปี แล้วจึงไปจับงานในบริษัทโฆษณา จากนั้นเข้ารับราชการในกรมเจ้าท่า แผนกแผนที่ และได้ลาออกจากราชการมาเป็นช่างเขียนอาชีพอิสระตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนปัจจุบัน ภาพที่เขียนส่วนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวกับประเพณีไทย ศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ

ประสบการณ์ด้านศิลปะ

- เขียนซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2506

- เขียนซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เมื่อปี พ.ศ. 2508

- ภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาตั้งแต่ตรัสรู้ถึงปรินิพพาน ที่ฐานพระวัดศรีมาประสิทธิ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา

การแสดงภาพเขียน ได้ร่วมแสดงภาพเขียนกับช่างเขียนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ในงานวันเกิดเพาะช่าง เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2541 และที่อื่นๆอีกหลายแห่ง เช่น ริเวอร์ซิตี้ ธนิยะพลาซ่า

รางวัล

- เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งในงานประกวดศิลปะไทย ของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 (บางขุนพรหม) เมื่อปี พ.ศ. 2519-2521 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

- ภาพเขียน"บ้านริมคลอง" ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงาน "การประกวดจิตรกรรมต้นแบบ ภาพปักเพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544"