lightปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา  

1. อะไรเอ่ย คนใส่แว่นเกี่ยวกับอะไร

 

2. อะไรเอ่ย เด็กคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนต้นจัน เห็นโครบกัน เด็กชื่ออะไร

 

3. อะไรเอ่ย ต้นอะไรมี 2 กอ

 

4. อะไรเอ่ย ด้ามเท่าศอกตัดหัวท้ายออกเหลือแค่วา

 

5. อะไรเอ่ย เป็นน้ำที่ไม่รู้ตก

 

6. อะไรเอ่ย น้ำอะไรไม่เคยขึ้น

 

7. อะไรเอ่ย นางยก มาแดง

 

8. อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยาว ยิ่งต่อยิ่งสั้น

 

9. อะไรเอ่ย เมืองอะไรมองไม่เห็น

 

10. อะไรเอ่ย มาสองตัวมองไม่เห็น

 

11. อะไรเอ่ย สะอะไรที่วิกลจริต

 

12. อะไรเอ่ย หนึ่งบวกหนึ่งทำไม่ถึงได้สาม

 

13. อะไรเอ่ย ปลาอะไรไม่มีก้าง

 

14. อะไรเอ่ย สูงกว่าน้ำ ต่ำกว่าเรือ

 

15. อะไรเอ่ย หัวอะไรราคาแพงที่สุด

 

16. อะไรเอ่ย พระอะไรที่คนเกลียด

 

17. อะไรเอ่ย นกอะไรใหญ่ที่สุด

 

18. อะไรเอ่ย รถอะไรยาวที่สุด

 

19. อะไรเอ่ย อะไรสูงเท่าฟ้า

 

20. อะไรเอ่ย มีอยู่สอง ใส่อีกสอง ถอดอีกสองก็เป็นสอง

 

21. อะไรเอ่ย อยู่กลางบ้าน

 

22. อะไรเอ่ย อยู่บนฟ้า

 

23. อะไรเอ่ย แหวนกับแหวนชนกัน ที่หันอากาศเกิดเป็นสัตว์ประหลาดชอบกินหญ้า

 

24. อะไรเอ่ย ตัดหัวตัดหางเหลือกลางวาเดียว

 

25. ปลาอะไรเอ่ย ที่เล็กที่สุด

 

26. อะไรเอ่ย ปิ้งแล้วหด บดแล้วยืด

 

27. อะไรเอ่ย อยู่ใต้สะพานพุทธ

 

28. อะไรเอ่ย อยู่บนหัวลิง

 

29. อะไรเอ่ย สามตัวรวมกันชอบกินไม้ ถอดเอาตัวกลางออกไซ้ชอบกินน้ำตาล

 

30. วัดอะไรเอ่ย มีสี่ ด

 

31. ช่ออะไรเอ่ย อยู่ที่หน้าโบสถ์

 

32. อะไรเอ่ย ปิดข้างหน้าเห็นนม ปิดข้างหลับเห็นขน

 

33. อะไรเอ่ย อยู่หน้าโรงเรียน

 

34. ถนนอะไรเอ่ย ทุกคนฟัง

 

35. อะไรเอ่ย นกกระยางก้าวขามีกี่ตัว

 

| ข้อที่ 36-70 |

หน้าแรก      ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์  ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช        ปริศนาคำทายเกี่ยวกับคน อวัยวะต่างๆ       ปริศนาคำทายทั่ว ๆ ไป


แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation