picปริศนาคำทายทั่ว ๆ ไป

1. อะไรเอ่ย กดหัวท้องป่อง 

2. อะไรเอ่ย กลางวันใช้กันไปทุกมุมห้อง กลางคืนเชิญน้องไปไว้มุม 

3. อะไรเอ่ย กินทางก้นออกทางปาก

4. อะไรเอ่ย กินมากคายน้อย 

5. อะไรเอ่ย กลม ๆ เป็นมัน คนใช้ทุกวัน ชื่อของมันน่าหัว 

6. อะไรเอ่ย เกิดมาทั้งที่มีแต่ตา

7. อะไรเอ่ย เกิดเพราะไฟ หายไปเพราะลม 

8. อะไรเอ่ย เก้าอี้สามขา พระยาขึ้นขี่ ใส่หมวกกำมะหยี่ สูบบุหรี่ปุ๋ย ๆ 

9. อะไรเอ่ย กว้างใหญ่สุดตา มีลิ้นเท่าฝ่ามือคน 

10. อะไรเอ่ย ขึ้นแต่ตีแปด ฝนตกตากแดด ตีสิบแปดจึงลง 

11. อะไรเอ่ย มีหลังตากฟ้ามีหน้ารอบตัว 

12. อะไรเอ่ย โคนไม้กลางหวายปลายมะพร้าว 

13. อะไรเอ่ย คนอะไรชอบกินน้ำ 

14. อะไรเอ่ย จีนทำไทยเขียน 

15. อะไรเอ่ย ช้างสารลอยมาลอกงาในท้อง 

16. อะไรเอ่ย ชักออกมาดำ ตำเข้าไปมีแสงไฟ 

17. ชื่ออะไรเอ่ย อยู่สูงที่สุด 

18. อะไรเอ่ย เช้า ๆ ท้องโป่ง ตะวันโด่งท้องแฟบ 

19. อะไรเอ่ย ซื้อมาสีดำ นำไปใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรงเป็นสีเทา

20. อะไรเอ่ย ดำเหมือนหมี ยิ่งตียิ่งกัด ดำเหมือนหมัดยิ่งกัดยิ่งตี 

21. อะไรเอ่ย ตีไม่แตก แยกไม่ออก ตอกไม่เข้า 

22. อะไรเอ่ย ต้นเท้าสายดิ่ง ลูกวิ่งเข้าป่า 

23. อะไรเอ่ย ตัวอยู่ในรู หูอยู่ในนา ตาอยู่บนต้นไม้ 

24. อะไรเอ่ย ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นดิน หัวเป็นยาง

25. อะไรเอ่ย ตัวเป็นไม้ฟันเป็นเหล็ก มะพร้าวใหญ่เล็กกินไม่เหลือ 

 

| ข้อที่ 26 - 50 | ข้อที่ 51 - 75 | ข้อที่ 76 - 100 | ข้อที่ 101 - 131|

 

หน้าแรก    ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา     ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์  ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช        ปริศนาคำทายเกี่ยวกับคน อวัยวะต่างๆ

แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation