ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช

1. อะไรเอ่ย ต้นเท่าครกใบปรกดิน 

2. อะไรเอ่ย กอเท่าครกใบปรกดิน 

3. อะไรเอ่ย ปลูกไว้ใกล้ครัวไฟ มีแต่ใบไม่มีดอก 

4. อะไรเอ่ย กำแพงสามขั้นกั้นบ่อน้ำใส ธงชัยอยู่บน 

5. อะไรเอ่ย แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน

6. อะไรเอ่ย ต้นเท้าครกใบหกวา 

7. อะไรเอ่ย น้ำเต็มเมื่ออ่อน น้ำคลอนเมื่อแก่ 

8. อะไรเอ่ย ไม่ใช่เทวดา มีสามตา อยู่บนต้นไม้ 

9. อะไรเอ่ย ตึกสามชั้นกั้นวารี ดวงมณีอยู่ใน ธงชัยอยู่บน 

10. อะไรเอ่ย ขาเดียวยืนยันดันธรณี ใช้หางวาดวี ลูกมีสามตา 

11. อะไรเอ่ย พระอินทร์หน้าเขียว พลัดลง เยี่ยวแตกซ่า 

12. อะไรเอ่ย เมื่อสาวตัวหนัก แก่เข้าตัวเบา โกนจุกโกนเคราเกิดเหง้าจุกอก 

13. อะไรเอ่ย น้ำใสอยู่สูงสุด มนุษย์ชอบกิน 

14. อะไรเอ่ย หนังหุ้มกระดูก กระดูกหุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มน้ำ 

15. อะไรเอ่ย ตักก็เต็ม ไม่ตักก็เต็ม 

16. อะไรเอ่ย ห้อยโตงเตง ไม่ต้องตักก็เต็มเอง 

17. อะไรเอ่ย ห้อยอยู่หลัก ไม่ตักก็เต็ม 

18. อะไรเอ่ย ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ มะละกอก็ไม่ใช่ 

19. อะไรเอ่ย แก่นุ่งแดง เด็ก ๆ นุ่งขาว สาว ๆ นุ่งเขียว 

20. อะไรเอ่ย ต้นเตี้ยเรี่ยต่ำ รสล้ำร้อนเหลือ 

21. อะไรเอ่ย ต้นเท้านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน เมื่อเด็ก ๆ เก็บกินร้องไห้รำไร 

22. อะไรเอ่ย เด็ก ๆ นุ่งขาว สาว ๆ นุ่งเขียว แก่เลี้ยวนุ่งแดง

23. อะไรเอ่ย ต้นเท้านิ้วก้อย พระนั่งห้าร้อยไม่หัก 

24. อะไรเอ่ย ผ้าไม้ผุ ทะลุถึงแก่น ถึงแท่นดินสอ ถึงบ่อน้ำใส 

25. อะไรเอ่ย ไอ้แดงไปเที่ยว ไอ้เขียวอยู่บ้าน 

| ข้อที่ 26 - 50 | ข้อที่ 51 - 75 | ข้อที่ 76 - 100 | ข้อที่ 101 - 125 | ข้อที่ 126 - 150 | ข้อที่ 151 - 174 |

 

หน้าแรก      ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา     ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ปริศนาคำทายเกี่ยวกับคน อวัยวะต่างๆ       ปริศนาคำทายทั่ว ๆ ไป

แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation