ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  พระ - นาง ฟ้อนรำ
 เป็นการแสดงในงานพิธีต่างๆ ในสมัยโบราณ เช่น รำอวยพร
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat66
ขนาด
10" x 14"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat112
ขนาด
10" x 14"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat1
ขนาด
10" x 14"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas) ปิดทอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com