ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  สรงน้ำพระพุทธรูป
 เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย พุทธศาสนิกชนนอกจากจะทำบุญตักบาตรแล้ว ยังพากันไปที่วัดใกล้บ้านเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันทุกๆปีในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าหรือเดือนเมษายน อันถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat36
ขนาด
28" x 40"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas) ปิดทอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com