ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  เรือโยง
 เรือโยงเป็นการขนถ่ายสินค้าทางน้ำในสมัยก่อน โดยใช้เรือยนต์เป็นเรือจูงลาก ตัวเรือโยงเรียกว่าเอี่ยมจุ้น ซึ่งบรรทุกสินค้าหลายชนิด เช่น ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, พืชผักผลไม้ ฯลฯ
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat31
ขนาด
10" x 22"
เทคนิค
ภาพเขียนดรอว์อิ้งคอมโพสดีไซน์ สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com