ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  ตลาดน้ำ
 ตลาดน้ำเป็นการค้าขายสินค้าต่างๆทางน้ำ หรือเรียกว่าตลาดนัดทางน้ำ เช่นตลาดนัดทางน้ำที่ จ. ราชบุรี ซึ่งมีการค้าขายสินค้าหลายชนิดที่เป็นสินค้าพื้นบ้านของไทย และพืชผักผลไม้ของไทย
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat63
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat62
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat61
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat53
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat50
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
สนใจสั่งซื้อ เชิญเยี่ยมชมได้ที่
ร้านวิถีไทย thaifolkshop.com
รหัสภาพ
Piyarat91
ขนาด
29" x 51" พร้อมกรอบ
เทคนิค
ภาพเขียนดรอว์อิ้งคอมโพสดีไซน์ สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
สนใจสั่งซื้อ เชิญเยี่ยมชมได้ที่
ร้านวิถีไทย thaifolkshop.com
รหัสภาพ
Piyarat32
ขนาด
7.5" x 22" (1 ชุด มี 4 รูป)
เทคนิค
ภาพเขียนดรอว์อิ้งคอมโพสดีไซน์ สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com