ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  ตำข้าว
 ในสมัยโบราณไม่มีเครื่องยนต์สีข้าว เมื่อชาวบ้านจะนำข้าวมาหุงก็ต้องตำเอาจนเป็นข้าวสาร (ข้าวกล้อง) ปรกติแล้วชาวนาจะเกี่ยวข้าวเสร็จในเดือนเมษายน ข้าวที่เกี่ยวได้จะนำมาตำเป็นข้าวสารและนำข้าวสารไปคารวะผู้ใหญ่ที่นับถือ
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat72
ขนาด
20"x30"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat51
ขนาด
11"x15"
เทคนิค
ภาพเขียนวิวดรอว์อิ้งดีไซน์สีน้ำ บนกระดาษ 100 ปอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat37
ขนาด
10" x 14"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com