ห้องภาพวิถีไทย

ช่างเขียนภาพ : ปิยรัตน์

ประวัติ
บทสัมภาษณ์
รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน

  เก็บบัว
 บัวเป็นพืชผลทางเกษตรอย่างหนึ่งของไทย บัวมีประโยชน์แทบทุกส่วน ดอกบัวใช้บูชาพระ ก้านบัวใช้เป็นสมุนไพร ใบบัวใช้ห่ออาหารแทนภาชนะต่างๆ รากบัวใช้ทำแกงจืด ฝักบัวใช้แทนขนมและผสมในขนมไทยต่างๆ การเก็บบัวมักจะเก็บในเวลาเช้า มีเกษตรกรหนุ่มสาวลงทำการเก็บบัวโดยอาศัยเรือที่กินน้ำตื้นพายไป และอีกนัยหนึ่งเป็นการนัดพบกันระหว่างหนุ่มสาวของถิ่นนั้น
คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
piyarat83
ขนาด
12" x 16"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
สนใจสั่งซื้อ เชิญเยี่ยมชมได้ที่
ร้านวิถีไทย thaifolkshop.com
รหัสภาพ
piyarat127
ขนาด
12" x 12" เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5" (พร้อมกรอบ 18" x 18")
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
สนใจสั่งซื้อ เชิญเยี่ยมชมได้ที่
ร้านวิถีไทย thaifolkshop.com
รหัสภาพ
Piyarat111
ขนาด
12" x 16"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
สนใจสั่งซื้อ เชิญเยี่ยมชมได้ที่
ร้านวิถีไทย thaifolkshop.com
รหัสภาพ
Piyarat110
ขนาด
25" x 33"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com

คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
รหัสภาพ
Piyarat88
ขนาด
28" x 40"
เทคนิค
ภาพเขียนสีอะคลิลิกบนผ้าใบ (Canvas)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thaifolk.com